Staff

eÉuÉÉWûU lÉuÉÉåSrÉ ÌuɱÉsÉrÉ : uÉsÉxÉmÉÎssÉ: ÍcɨÉÔU ÎeÉsÉÉ, AÉlkÉ mÉëSåzÉ - 517325. 

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA: VALASAPALLI :: DISTRICT: CHITTOOR

STAFF POSITION FOR THE MONTH OF 16TH JANUARY' 2017

          Entry grade in Samiti Present Grade                    
S.No Name of the Post No. of posts sanctioned sanc-tioned Name of the Employee  in position Educational Qualifictions along with subject in  PG Post Dir/Abs (write DIR or ABS in the col. which ever is applicable) Date of joining in the samiti Post Pro/Transfer (Write PR or IRT or TR whichever is applicable) Date of joining Sex  M/F Date of birth Whether belong to Gen/OBC/ SC/ST/PH Religion Native District If presently working in native state, date of joining in the native state Date of joining in the present  JNV whether spouse working in JNV if yes , name , post and  place of working . Reasons for vacancy and from which date Long absentees if any with date and reasons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 PRINCIPAL 1 Dr.A.KASAIAH M.Sc, B.Ed.,M.Ed.,P.hD., PRINCIPAL DIR 28.7.1998 PRINCIPAL IRT 20.07.2007 M 03.03.1956 GEN HINDU MANDYA NO 20.07.2007 NO .. ..
2 VICE PRINCIPAL 1 E.PADMAVATHI
M.Sc., M.Ed.,  VICE PRINCIPAL DIR 20.01.1992 VICE PRINCIPAL IRT 6/4/2012 M 10/6/1960 GEN HINDU KRISHNA YES 06.04.2012 NO .. ..
  PGTs
1 PGT HINDI 1 VACANT
PGT (HINDI)  DIR 5.7.1989 PGT(HINDI) PR 1.5.1995 F 27.06.1961 GEN HINDU KADAPA YES 01.05.1995 NO .. ..
2 PGT ENGLISH 1 T. VELAYUDHAN M.A., B.Ed., M.Phil PGT (ENGLISH) DIR 29.09.1997 PGT (ENGLISH) TR 17-08-2009 M 16.08.1965 OBC HINDU KANYAKUMARI NO 17-08-2009 NO .. ..
3 PGT MATHS 1 V. NAGARAJAN M.Sc. (Maths) M.Ed., PGT(MATHS) DIR 5.11.1997 PGT(MATHS) IRT 2.7.2008 M 04.06.1968 GEN HINDU SIVAGANGA NO 02.07.2008 NO .. ..
4 PGT PHYSICS 1 VACANT
PGT (PHYSICS) DIR 5/12/1992 PGT (PHYSICS) TR 18-08-2009 M 5/9/1964 GEN HINDU MAHABOOB NO 18-08-2009 NO .. ..
NAGAR
5 PGT CHEMISTRY 1 K.SUBRAMANYAM
PGT(CHEMISTRY) DIR 14.08.1992 PGT(CHEMISTRY) TR 09.10.2013 M 25.06.1966 GEN HINDU ANANTHAPUR YES 09.10.2013 NO .. ..

M.Sc. M.Ed.,
NO
  NO
6   1 G. CHANNAIAH M.Sc. (Botony) B.Ed., p(SCIENCE) DIR 18.7.1995 PGT(BIOLOGY) IRT 3.7.2007 M 05.11.1968 SC HINDU PRAKASAM YES 03.07.2007 NO .. ..
7 PGT HISTORY  - N.A. N.A. N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A  
8 PGT GEOGRAPHY 1 MANJUNATH. B.H.  M.A.(Geography) B.Ed., PGT(GEOGRAPHY) DIR 27.2.2009 PGT(GEOGRAPHY) .. 27.2.2009 M 01.07.1978 ST HINDU BAGALKOT NO 27.02.2009 NO .. ..
A.N. A.N. A.N.
9 PGT COMMERCE 1 C.KRISHNA M.COM., B.Ed., PGT COMMERCE DIR 11/4/1996 PGT(COMMERCE) TR 1/7/2010 M 28-05-1963 GEN HINDU ANANTHAPUR NO 1/7/2010 NO .. ..
MURTHY NAIDU
10 PGT ECONOMICS 1 V. SRIDHAR M.A.(Economics) B.Ed., PGT(ECONOMICS) DIR 27.1.2005 PGT(ECONOMICS) IRT 30.06.2007 M 13.08.1974 SC HINDU NELLORE YES 30.06.2007 NO .. ..
11 PGT INF. TECH 1 M. LAKSHMINARAYANA M.Sc., Comp.Sci. B.Ed., PGT (IP) DIR 13-08-2012 PGT (I.T)  .. 13-08-2012 M 5/5/1980 OBC HINDU ANANTHAPUR NO 13-08-2012 NO ..  
  TGTs
1 TGT HINDI 2 S.NAGAMANI M.A. (Economics) B.Ed., TGT(HINDI) ABS 1.9.1992 TGT(HINDI) TR 21.8.2007 F 13.05.1962 GEN HINDU ANANTHAPUR YES 21.08.2007 NO .. ..
M.SASIKALA M.A. (Hindi) B.Ed.,M.Phil TGT(HINDI) DIR 24.8.1995 TGT(HINDI) TR 24.6.2003 F 25.07.1966 GEN HINDU CHITTOOR YES 24.06.2003 NO .. ..
2 TGT ENGLISH 2 K.PERIA KETHAIAH B.A.Ed., TGT(English) DIR 23.11.1991 TGT(ENGLISH) TR 1.5.1994 F 01.06.1969 GEN HINDU CHITTOOR YES 01.05.1994 NO .. ..
VACUNT     DIR 17.9.2004 TGT(ENGLISH) IRT 30.6.2007 M 24.09.1980 ST HINDU TUMKUR NO 30.06.2007 NO .. ..
3 TGT MATHS 2 K.VENKETESH M.Sc.(Maths) B.Ed., TGT(MATHS) DIR 25.8.1993 TGT(MATHS) TR 9.9.1999 M 09.06.1970 GEN HINDU ANANTHAPUR YES 09.09.1999 NO .. ..
M.DHANA LAKSHMI M.Sc.,(Maths) B.Ed., TGT(MATHS) DIR 8.7.1994 TGT(MATHS) TR 2/7/2000 F 16.06.1969 SC HINDU NALGONDA YES 2/7/2000 NO .. ..
4 TGT SCIENCE 1 K.SREENIVASA MOORTHY  B.Sc.,B.Ed., TGT(SCIENCE) DIR 12.9.2001 TGT(SCIENCE) .. 12.9.2001 F 08.04.1975 OBC HINDU ANANTHAPUR YES 12.09.2001 NO .. ..
5 TGT SOCIAL 1 M.PARAMA SIVAIAH M.A. (Economics) B.Ed., TGT(S.SCIENCE) DIR 25.11.1997 TGT(S.SCIENCE) .. 25.11.1997 M 01.08.1970 GEN MUSLIM PRAKASAM YES 25.11.1997 NO .. ..
6 IIIRD LANG TEACHER 2 N.RAMALIGESWARUDU M.A. (Telugu)M.Phil. TPT TGT(TELUGU) DIR 06.09.1991 TGT(TELUGU) IRT 29.06.2007 M 14.11.1959 GEN HINDU W. GODAVARI YES 29.06.2007 NO .. ..
K VENKATESWARLU M.A., TPT TGT (TELUGU) DIR 27-01-1996 TGT (TELUGU) IRT 2/8/2012 M 1/6/1971 GEN HINDU VISAKHA- YES 2/8/2012 NO .. ..
PATNAM
  MISC CATEGORY
S.No Name of the Post No. of posts sanctioned Name of the Employee  in position Educational Qualifictions along with subject in  PG  Post Dir/Abs (write DIR or ABS in the col. which ever is applicable) Date of joining in the samiti Post Pro/Transfer (Write PR or IRT or TR whichever is applicable) Date of joining Sex  M/F Date of birth Whether belong to Gen/OBC/ SC/ST/PH Religion Native District If presently working in native state, date of joining in the native state Date of joining in the present  JNV whether spouse working in JNV if yes , name , post and  place of working . Reasons for vacancy and from which date Long absentees if any with date and reasons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ART TR. 1 G.SAIBABA B.F.A., TTC ART TEACHER DIR 16.1.1992 ART TEACHER TR 9.7.2002 M 01.08.1966 OBC HINDU ANANTHAPUR YES 09.07.2002 NO .. ..
2 MUSIC TR 1 G.RANGALAKSHMI B.A. (MUSIC), M.A., MUSIC TEACHER DIR 20.10.1989 MUSIC TEACHER TR 20.7.1999 M 15.06.1963 OBC HINDU KADAPA YES 20.07.1999 NO ..  
3 PET 2 P.SUBHADRAMMA B.Com. M.P.Ed., PET DIR 16.1.1992 PET TR 8.7.2002 F 03.09.1957 GEN HINDU KADAPA YES 08.07.2002 NO .. ..
G. SURENDRA REDDY B.Com. M.P.Ed., NIS P.E.T, DIR 25-05-1993 PET TR 18-06-10 M 8/6/1965 GEN HINDU MAHABOOB YES 18-06-10 NO .. ..
NAGAR
4 SUPW 1 J.ANURADHA M.Sc.(Home Science) SUPW TEACHER DIR 1.10.1992 SUPW TEACHER TR 10/8/2005 F 02.12.1962 GEN HINDU CHITTOOR YES 10/8/1995 NO .. ..
M.Ed.,
5 LIBRARIAN 1 J.CHENCHU RAMAIAH M.A. M.Li.S. SLET LIBRARIAN DIR 5.10.1999 LIBRARIAN IRT 1/5/2003 M 15.06.1970 OBC HINDU NELLORE YES 1/5/2003 NO .. ..
                                         
  NON TEACHING                                      
                                         
1 OFFICE SUPDT. 1 B SUDHAKAR   OS PRO 1.4.1994 OFFICE SUPDT PRO 25.5.2005 M 01.03.1964 GEN HINDU CHITTOOR YES 13.10.2003 NO .. ..
 
2 STAFF NURSE 1   SSC, NURSE TRG. STAFF NURSE DIR 8.1.1988 STAFF NURSE TR 10.7.2002 F 03.04.1965 GEN HINDU CHITTOOR YES 10.07.2002 NO .. ..
3 CATERING ASSTT 1 NALINI KUMARI. J  SSC, DCFT CATERING ASST   DIR  01.02.1991  CATERING ASST.  TR 10.7.13   F 01.06.67  GEN  HINDU  CHITTOOR  YES  10.7.13  NO  RESIGNED ON THE A.N OF 15/3/11
4 UDC 1 VACANT                               Promoted as a O.S. joined at J.N.V., Chikkaballapur
5 LDC 2 K.SYAMALA DEVI INTERMEDIATE LDC DIR 16.12.1993 LDC TR 23.11.2003 F 26.11.1966 SC HINDU ANANTHAPUR YES 23.11.2003 NO .. ..
S.SREEDEVI MA(Political Science) LDC DIR 10.02.2000 LDC 10.02.2000 F 20.06.1972 OBC HINDU CHITTOOR YES 10.02.2000 NO .. ..
6 STORE KEEPER 1 VACANT
STORE KEEPER DIR 9.9.1996 STORE KEEPER 9.9.1996 M 05.07.1970 GEN HINDU CHITTOOR YES 09.09.1996 NO .. ..
7 DRIVER 1 K. VENKATESWARA REDDY VIII DRIVER DIR 01.02.1991 DRIVER TR 29-07-2010 M 1/2/1963 GEN HINDU NELLORE NO 29-07-2010 NO .. ..
8 COOK 1 USHA SANTHINATH HIRAPURE IX CLASS COOK DIR 28.6.2007 COOK 28.6.2007 F 21.03.1963 GEN JAIN SANGLI NO 28.06.2007 NO .. ..
9 ELE. CUM.PL. 1 S.V. SUBBA REDDY SSC, ITI ELE.CUM.PLUMBER DIR 12.9.1996 ELE.CUM. 12.9.1996 M 01.06.1961 GEN HINDU CHITTOOR YES 12.09.1996 NO .. ..
PLUMBER
10 LAB ATTTD 1 VACANT
SSC, ITI LAB ATTDNT. DIR 22.9.1993 LAB ATTDNT. 22.9.1993 M 01.06.1954 GEN (PH) HINDU CHITTOOR YES 22.09.1993 NO .. ..
11 CHOWKIDAR 2 VACANT   CHOWKIDAR DIR 3.6.1994 CHOWKIDAR 3.6.1994 M 11.05.1957 GEN HINDU CHITTOOR YES 03.06.1994 NO .. ..
VACANT                               RESIGNED ON THE A.N
OF 30-09-2012
12 CHOW-CUM- 2 VACANT
  CHOW-CUM-SW DIR 12.12.1988 CHOW-CUM-SW 12.12.1988 M 01.02.1955 SC HINDU CHITTOOR YES 12.12.1988 NO .. ..
SWEEPER T.MURAHARI INTERMEDIATE CHOW-CUM-SW DIR 20.5.1991 CHOW-CUM-SW 20.5.1991 M 14.06.1964 OBC(PH) HINDU CHITTOOR YES 20.05.1991 NO ..  
13 MESS HELPER 2 VACANT                               Retired on ..
30-06-11
Y. ANANTHA LAKSHMI V CLASS MESS HELPER DIR 16.9.1994 MESS HELPER TR 13.12.2004 F 18.05.1962 OBC HINDU KADAPA YES 13.12.2004 NO .. ..
14 MATRON 2

VACANT

VACANT

 MATRON  CONTRACT

1.7.2016 

 

 

6-7-16

 

 MATRON CONT 

1.7.2016 

 

6-7-16

 F

 

F

 10.10.1965

 

01.01.1970

GEN 

 

SC

 HINDU

 

HINDU

 CHITTOOR

 

CHITTOOR

      .. ..
                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                   QûÉð.L. MüÉzÉrrÉÉ /

                                                                                                                                                                                 DR. A. KASAIAH

    mÉëÉcÉÉrÉï/  Principal